Výstupové věže


Výstupové cesty na staveniště bývají mnohdy řešeny nejrůznějšími, často provizorními systémy, přitom přístup na staveniště tvoří základ bezpečné práce. Schodišťové věže umožňují cenově dostupný, ale zejména bezpečný, rychlý a efektivní pohyb pracovníků, přesun materiálů a nářadí do vyšších pater staveb. Svoje využití naleznou nejen při výstavbě a rekonstrukci průmyslových hal, nákupních center, mostů a staveb pozemního stavitelství, ale také jako únikové cesty dle příslušných bezpečnostních předpisů.   Schodištové věže Vám umíme nabídnout včetně montáže, demontáže  a dopravy po cele ČR.

Technické parametry

 šířka věže ( 2 rámy vedle sebe )  cca 1,6 m
 délka podlah  2,57 m 
 výška  do 20 m

U věží vyšších jak 20 m je nutný výpočet statika.

Věž s podestou a schodiště Věž bez podest
schodiště – schodiště